پروفایل کاربرارسال پیام در تلگرام

موقعیت کاربر : 65

لیدر برد :
نام بازیکن امتیاز کاپ
ℳんℜռ25🥉🥈 نقره
کوره،کورد😏25🥉🥈 نقره
A25🥉🥈 نقره
😊😊25🥉🥈 نقره
فرزانه25🥉🥈 نقره
AMIR EH25🥉🥈 نقره
تنها25🥉🥈 نقره
لیگ های برنده
شماره موقعیت امتیاز جایزه
قرعه کشی ها و فستیوال های برنده شده
شماره نوع امتیاز تاریخ جایزه
3قرعه کشی روزانه351397/11/27کارت شارژ 2 هزار تومانی
2قرعه کشی هفتگی351397/11/27بسته اینترنت 1 ماهه همراه 3 گیگ
لیگ های شرکت کرده
شماره امتیاز
40
10
قرعه کشی ها و فستیوال های شرکت کرده
شماره امتیاز
41
335
235