پروفایل کاربرارسال پیام در تلگرام

موقعیت کاربر : 6

لیدر برد :
نام بازیکن امتیاز کاپ
کماندو881🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
©A.N.P ®720🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
erfan612🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
رویا415🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
مهدی385🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
علیرضا367🥉🥈🥇🏅🎖🏵🏆 تایتان
aseman245🥉🥈🥇🏅🎖🏵 چمپیون
O N230🥉🥈🥇🏅🎖🏵 چمپیون
Hassan220🥉🥈🥇🏅🎖🏵 چمپیون
لیگ های برنده
شماره موقعیت امتیاز جایزه
قرعه کشی ها و فستیوال های برنده شده
شماره نوع امتیاز تاریخ جایزه
لیگ های شرکت کرده
شماره امتیاز
412
329
210
112
قرعه کشی ها و فستیوال های شرکت کرده
شماره امتیاز