قرعه کشی و فستیوال ها
برای نمایش برندگان بر روی ردیف مورد نظر انگشت بزنید
# تاریخ جوایز نوع
61398/01/31کارت شارژ هزار تومانیکاربران جدید
51398/01/31بسته اینترنت 1 ماهه همراه 3 گیگ
کارت شارژ 5 هزار تومانی
کارت شارژ 2 هزار تومانی
فستیوال لایک
41397/11/27کارت شارژ هزار تومانیکاربران جدید
31397/11/27کارت شارژ 5 هزار تومانی
کارت شارژ 2 هزار تومانی
کارت شارژ هزار تومانی
روزانه
21397/11/27بسته اینترنت 1 ماهه همراه 3 گیگ
کارت شارژ 5 هزار تومانی
کارت شارژ 2 هزار تومانی
هفتگی
11397/11/27بسته اینترنت 1 ماهه همراه 3 گیگ
کارت شارژ 5 هزار تومانی
کارت شارژ 2 هزار تومانی
فستیوال لایک